• April 9, 2014 - Domestic Renewable Heat Incentive Released - Solar Thermal has got the great government funding through the Domestic RHI which it deserves! Solartwin Solar Thermal panels have just become not only a cost cutting and very green option to heat your water but now you will receive additional... More →
  • November 6, 2013 - Notice to Solartwin customers - Letter's from Stenfield & Co - A number of Solar Twin Ltd customers have been in touch this week to query a letter they have received from legal firm Stenfield & Co. - The content relates to Solar Twin Ltd's liquidation, and claims that customers "undoubtedly paid more than... More →
  • July 12, 2013 - Renewable Heat Incentive Updated - Solar Thermal to have Heavy Support - The Government have today released the Renewable Heat Incentive: The first step to transforming the way we heat our homes. If you are looking to buy a SolarTwin System contact Genfit. "the scheme will be open to anyone in these groups who installed... More →
  • May 27, 2013 - DECC announce they are doubling the RHPP grant for solar thermal from £300 to £600 - Solar Thermal Panels Receive Huge Renewable Heat Premium Payment - Solar Thermal has received a huge boost, it's a great time to buy a Solartwin Product. - Greg Barker tweeted about the scheme - - Big uplift for #RHPP Vouchers to put a shot in the... More →
  • February 14, 2013 - Solartwin DIY reviews - SolarTwin Reviews from Reviewcentre - "Review Centre is a community of real people, just like you, sharing their product and service experiences. - Our community of reviewers are a passionate bunch who want to help you discover what's right for... More →
  • January 17, 2013 - Crackdown on aggresive solar selling - YouGen, a leading consumer body serving the renewable and energy efficiency sectors, is calling for a change in the law after a review by the Office of Fair Trading revealed unscrupulous selling tactics by solar and other energy efficiency... More →

Solartwin: dùng năng lượng mặt trời trong kinh doanh, cung cấp những gì chúng tôi tin rằng là tốt nhất cho bảng Ä‘iều khiển dùng năng lượng mặt trời Máy nÆ°á»›c nóng dùng năng lượng mặt trời trên toàn thế giá»›i. Tại sao? Bởi vì chúng được cung cấp bởi 100% năng lượng mặt trời. Và họ rất Ä‘Æ¡n giản. Chúng tôi cung cấp không khí carbon dùng năng lượng mặt trời Máy nÆ°á»›c nóng bảng Ä‘iều khiển (dùng năng lượng mặt trời nhiệt) Máy nÆ°á»›c nóng dùng năng lượng mặt trời cung cấp cho các hệ thống được thiết kế để cắt nóng lên toàn cầu, tiết kiệm CO2 và tiết kiệm tiền. Chúng tôi là má»™t công ty năng lượng mặt trời và các nhà cung cấp trang thiết bị dùng năng lượng mặt trời. Bạn có thể mua dùng năng lượng mặt trời, trá»±c tiếp từ chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các giá trị tốt nhất và bạn có thể đặt hàng công nghệ dùng năng lượng mặt trời cho việc phân phối hàng xuất khẩu vá»›i bất cứ nÆ¡i nào trên thế giá»›i. Mua bảng Ä‘iều khiển dùng năng lượng mặt trời! Sinh thái hiệu quả năng lượng mặt trời nóng Máy nÆ°á»›c nóng hệ thống. Lắp đặt bảng Ä‘iều khiển dùng năng lượng mặt trời – tiết kiệm tiền. Dùng năng lượng mặt trời đã mua bảng Ä‘iều khiển và tiết kiệm năng lượng. Nhận được má»™t Solartwin DIY kit và 30-70% trong cắt nÆ°á»›c nóng năng lượng hóa Ä‘Æ¡n. Cắt nóng lên toàn cầu: cài đặt dùng năng lượng mặt trời để làm giảm lượng phát thải CO2. Mua Máy nÆ°á»›c nóng dùng năng lượng mặt trời bảng Ä‘iều khiển hệ thống từ má»™t bảng Ä‘iều khiển từ má»™t nhà sản xuất năng lượng mặt trời. Solartwin cho Ä‘Æ¡n giản, đáng tin cậy và giá cả phải chăng năng lượng mặt trời. Mua Máy nÆ°á»›c nóng dùng năng lượng mặt trời nóng môi trường. Dùng năng lượng mặt trời quyền lá»±c của bạn và tắm rá»­a ngay bây giờ! Bảng Ä‘iều khiển của bạn hiệu quả dùng năng lượng mặt trời cài đặt có thể cài đặt của bạn thường dùng năng lượng mặt trời nóng bảng Ä‘iều khiển trong má»™t ngày: ná»­a thời gian của hầu hết các bảng Ä‘iều khiển dùng năng lượng mặt trời. Hassle miá»…n phí: bạn có thể thậm chí có thể để giữ nÆ°á»›c nóng lÆ°u trữ của bạn khi dùng năng lượng mặt trời lắp bảng Ä‘iều khiển. Hay mua túi tiếp liệu bảng Ä‘iều khiển DIY dùng năng lượng mặt trời. Cắt cạnh dùng năng lượng mặt trời bảng Ä‘iều khiển thiết kế thắng “SMART” Anh đổi má»›i giải thưởng. Lịch sinh thái hiệu quả bảng Ä‘iều khiển công nghệ dùng năng lượng mặt trời – được thiết kế lại từ đầu – Solartwin ngÆ°ng đông lạnh dùng năng lượng mặt trời bursting bảng Ä‘iều khiển trong mùa đông. Chúng tôi nói dùng năng lượng mặt trời tốt nhất trong bảng Ä‘iều khiển đông, linh hoạt! Khách hàng yêu thÆ°Æ¡ng chúng tôi. Dùng năng lượng mặt trời câu hỏi? Những câu hỏi thường gặp của xem dùng năng lượng mặt trời. Tốt nhất mua dùng năng lượng mặt trời Máy nÆ°á»›c nóng hệ thống cÅ©ng phải được không khí carbon. Solartwin dùng năng lượng mặt trời của công nghệ môi trường, loại bỏ những ngược trong Æ°á»›c dùng năng lượng mặt trời sưởi ấm. Old dùng năng lượng mặt trời bỏng Mains thiết bị Ä‘iện của nó trong bảng Ä‘iều khiển máy bÆ¡m dùng năng lượng mặt trời và kiểm soát. NhÆ°ng Solartwin’s cute bÆ¡m dùng năng lượng mặt trời là 100% năng lượng mặt trời được há»— trợ: không khí carbon, được cung cấp bởi Ä‘iện dùng năng lượng mặt trời (PV, photovoltaic) dùng năng lượng mặt trời bảng Ä‘iều khiển. Xem youtube! “Bảng Ä‘iều khiển nhà cung cấp năng lượng mặt trời tốt nhất” nói “tiêu dùng đạo đức!” Tạp chí ở VÆ°Æ¡ng quốc Anh. Dùng năng lượng mặt trời chi phí gì, không có gì? Miá»…n phí cố định giá các dấu ngoặc kép dùng năng lượng mặt trời bằng Ä‘iện thoại. Dùng năng lượng mặt trời của bạn thân thiện vá»›i má»™t bảng Ä‘iều khiển tra dấu ngoặc kép dùng năng lượng mặt trời vá»›i giá chỉ là má»™t vài câu hỏi cài đặt Ä‘Æ¡n giản dùng năng lượng mặt trời, (ví dụ nhÆ°, nÆ¡i của nÆ°á»›c nóng lÆ°u trữ của bạn?). Môi trường chính sách của chúng tôi cho phép bạn dùng năng lượng mặt trời đã mua sản phẩm vá»›i dấu ngoặc kép bằng Ä‘iện thoại dùng năng lượng mặt trời (không phải bằng xe hÆ¡i!) Gọi 00 44 1244 403 407 hoặc gá»­i email cho info@generationfit.co.uk dùng năng lượng mặt trời giá! Chúng ta có thể dùng năng lượng mặt trời despatch bảng Ä‘iều khiển trên toàn thế giá»›i trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán của Ä‘Æ¡n đặt hàng. Cám Æ¡n bạn đã hỏi về Solartwin. Bây giờ cho các chi tiết … Cao hiệu quả hoạt Ä‘á»™ng off-lÆ°á»›i Ä‘iện hệ thống nÆ°á»›c nóng dùng năng lượng mặt trời tại má»™t rá»±c rỡ giá … • Solartwin nóng dùng năng lượng mặt trời là Ä‘Æ¡n giản hÆ¡n nhiều so công nghệ truyền thống dùng năng lượng mặt trời. • Minimising gián Ä‘oạn, các Solartwin Máy nÆ°á»›c nóng năng lượng, hệ thống thường mất ít hÆ¡n má»™t ngày để phù hợp vá»›i. Chi phí thấp chạy! Tại sao? • Không có Mains Ä‘iện hóa Ä‘Æ¡n, nhờ Solartwin’s 100% năng lượng mặt trời bÆ¡m. Solartwin = + nhiệt Ä‘iện. • nhiệt mặt trời thường Solartwin ít hÆ¡n nhu cầu đầu lên mặt trời truyền thống sưởi ấm hÆ¡n, nhờ thêm nóng và ít tepid nÆ°á»›c. Lắp đặt nhanh, ít nóng lên đầu trang & dùng năng lượng mặt trời được há»— trợ bÆ¡m = giá trị thá»±c sá»±! Rất Ä‘Æ¡n giản, kỹ thuật tao nhã, đôi Ä‘oạt giải má»›i dùng năng lượng mặt trời bảng Ä‘iều khiển công nghệ dùng năng lượng mặt trời sức mạnh của chúng tôi thiết kế lược maximises Ä‘á»™ tin cậy, Ä‘Æ¡n giản, môi trường, lợi ích và phân phối nÆ°á»›c nóng trong khi minimising vốn đầu tÆ° và chi phí hoạt Ä‘á»™ng. Invented tại Trường Đại học Napier ở Edinburgh, Scotland, Solartwin giành má»™t “thông minh, giải thưởng” cho chính phủ đến từ VÆ°Æ¡ng quốc Anh cho các sáng tạo đông-khoan dung bảng Ä‘iều khiển công nghệ dùng năng lượng mặt trời. Trong năm 2003 nó đã giành lại – má»™t thành tá»±u thông minh, giải thưởng “- cho thÆ°Æ¡ng mại thành công. Ẩn trong Patented nhiệt hấp thụ của bá»™ thu năng lượng được duy nhất dùng năng lượng mặt trời linh hoạt nÆ°á»›c kênh. • đôi kính ở phía trÆ°á»›c cá»­a hấp thụ năng lượng mặt trời cho phép của mặt trời, nóng và ánh sáng trong và làm cho nó rất nóng. • Daylight chạy má»™t “thông minh” biến tốc Ä‘á»™ Ä‘iện dùng năng lượng mặt trời (photovoltaic) bÆ¡m. • Nó bÆ¡m nÆ°á»›c lạnh, thông qua má»™t ống thu hẹp, từ dÆ°á»›i cùng của hiện hành của bạn lÆ°u trữ nÆ°á»›c nóng dùng năng lượng mặt trời vào bảng Ä‘iều khiển. Tại đây, các nÆ°á»›c heats lên. • Nhờ có sá»± bÆ¡m dùng năng lượng mặt trời, nÆ°á»›c nóng dùng năng lượng mặt trời của bạn sau đó cung cấp chính nó, trá»±c tiếp, ở phía trên cùng của xilanh. That’s it. Nó có vẻ tốt. Các Solartwin dùng năng lượng mặt trời Máy nÆ°á»›c nóng bảng Ä‘en mỏng Matt khung hình nhÆ° má»™t lá»›n, gọn mái nhà cá»­a sổ. Đáng tin cậy, chứng, mạnh mẽ, an toàn, bảo trì ở mức thấp, 5 năm bảo hành. Má»™t năm hiệu quả hoạt Ä‘á»™ng năm bảo hành Ä‘i kèm vá»›i Solartwin. Rất ít công phần và được thá»±c hiện trong VÆ°Æ¡ng quốc Anh theo tiêu chuẩn ISO 9002 quản lý chất lượng, Solartwin là intrinsically đáng tin cậy. Nó không có antifreeze sá»­ dụng các loại hóa chất và phóng bạn khỏi lo ngại về an toàn cao pressurized piping, Mains voltages và lá»›n smashable kính dùng năng lượng mặt trời bảng Ä‘iều khiển hoặc ống. Ống linh Ä‘á»™ng mạnh mẽ chÆ°a được làm từ cao su Silicone cho bacteriological an toàn, làm nhÆ° nÆ°á»›c nhiệt Ä‘á»™ cao. Điện lá»±c cắt giảm không làm cho Solartwin cần repressurisation bởi má»™t kỹ sÆ°. Going on tốt nhất? Solartwin thiết bị của bạn là self-regulating, do đó bạn không cần phải mời cho hàng xóm trong bát. Bạn thậm chí có thể tắt các chính nÆ°á»›c suppply nếu bạn muốn. Để cài đặt má»™t cách dá»… dàng. Solartwin được thiết kế dành cho những nhà hiện có và nhà má»›i. Hai người có thể đạt được má»™t tiêu chuẩn Solartwin dùng năng lượng mặt trời gắn trong bảng Ä‘iều khiển dÆ°á»›i má»™t ngày. Vá»›i ít thành phần, Solartwin 50% trong công việc và gián Ä‘oạn của truyền thống dùng năng lượng mặt trời nóng bảng Ä‘iều khiển. Cài đặt nó hỏi mình hay là má»™t nhà chuyên môn để cài đặt bảng Ä‘iều khiển của bạn dùng năng lượng mặt trời. Dù bằng cách nào, bạn tiết kiệm. Dùng năng lượng mặt trời truyền thống cài đặt nhóm 3 đầy đủ các nhu cầu kỹ năng trong nhóm: mái nhà làm việc, nâng cao và tốt của Mains Electrics. Solartwin nhÆ°ng chỉ có nhu cầu làm việc an toàn cho mái nhà và cÆ¡ quan tốt. A Mains electrician là không cần thiết. Bolt Solartwin nhẹ trong bảng Ä‘iều khiển để mái nhà. Qua 2 linh hoạt microbore ống và má»™t cáp trong nhà. Nhiều phần còn lại sẽ xảy ra trong attic, giữ nhà bạn tidy. Plumbing còn dá»… hÆ¡n là lắp má»™t máy giặt: microbore hai ống kết nối vào ống hiện có. Thường bạn không chia sẻ trong má»™t không gian-tiêu dùng và tiết kiệm được chi phí má»›i cylinder, và cÅ©ng không cho tuôn ra ống, cÅ©ng không phải là má»™t áp lá»±c tàu. Và không có Mains tại tất cả các dây Ä‘iện. Nhà dùng năng lượng mặt trời của bạn bây giờ đã hoàn tất! Các sáng kiến dùng năng lượng mặt trời. 100% Ä‘iện năng lượng mặt trời bÆ¡m loại bỏ các Ä‘iển hình 20% kết hợp vá»›i môi trường bị phạt bằng cách sá»­ dụng Ä‘iện Mains nóng dùng năng lượng mặt trời để chạy máy bÆ¡m và kiểm soát. A VÆ°Æ¡ng quốc Anh gần đây chính phủ tài trợ-study1 của tám dùng năng lượng mặt trời Máy nÆ°á»›c nóng hệ thống xác nhận những gì lâu đã nghi ngờ: rằng lợi ích của môi trường, dùng năng lượng mặt trời có thể được cải thiện đáng kể do loại bỏ Mains Điện từ hoạt Ä‘á»™ng sá»­ dụng năng lượng mặt trời của bảng Ä‘iều khiển. Căn há»™ tấm bảng Ä‘iều khiển dùng năng lượng mặt trời Máy nÆ°á»›c nóng negated má»™t hệ thống trung bình 17% của tiềm năng của họ nóng lên toàn cầu lợi ích (tức là tiết kiệm CO2) Mains bằng cách sá»­ dụng Ä‘iện. Đối vá»›i phần, má»™t phần-ống chân không, thậm chí của họ thiệt hại trung bình cao hÆ¡n, từ 23%. Nói cách khác, nếu bạn chạy Mains-powered dùng năng lượng mặt trời cho mười năm qua, tiêu thụ Ä‘iện năng của nó xóa của CO2 do tiết kiệm về hai năm. Solartwin-trung tâm của môi trường thiết kế lược xác định má»™t bÆ¡m Ä‘iện dùng năng lượng mặt trời. Đây là hoạt Ä‘á»™ng không khí carbon – để CO2 tiền tiết kiệm của bạn sẽ không lui hai bÆ°á»›c sau khi tiến mười. Chúng tôi cho Solartwin, nhằm mục đích để được trên thế giá»›i hầu hết các mẫu bền vững của bÆ¡m dùng năng lượng mặt trời. Công nghệ và môi trường của chúng tôi của chúng tôi là cách làm việc của cả hai trung tâm môi trường. 1. antifreeze hóa chất để tạm biệt 2. giữ của bạn cylinder: chất thải ít hÆ¡n 3. sá»­ dụng “xanh” hydro-nhôm 4. nhẹ: ít năng lượng gồm 5. hotter nÆ°á»›c = ít topup nhiệt 6. hiệu quả năng lượng-microbore ống 7. Ä‘iện thoại, các cuá»™c Ä‘iều tra không xe tiết kiệm CO2 8. off-toàn lÆ°á»›i Ä‘iện, 100% năng lượng mặt trời bÆ¡m! 9. Solartwin giữ nó rất Ä‘Æ¡n giản … Freeze-khoan dung công nghệ cho cả hai Solartwin Ä‘Æ¡n giản và hiệu quả hoạt Ä‘á»™ng của ống linh hoạt thermally dân thá»±c sá»± đông rắn trong mùa đông mà không làm bể. Trong ánh mặt trời, họ tan chảy nhanh chóng. Điều này làm cho Solartwin duy nhất, bởi: • loại bỏ hầu hết các bá»™ Ä‘iều khiển, tốt, antifreeze, không đáng tin cậy và bảo trì sẵn trong truyền thống dùng năng lượng mặt trời. • Thông thường phân phối hotter nÆ°á»›c cho dù đó là trời nắng hay overcast, và sá»›m hÆ¡n trong ngày. Tại sao? Vì Solartwin biến tốc Ä‘á»™ của Ä‘Æ¡n qua bÆ¡m, Ä‘en Chất phủ bảng Ä‘iều khiển, không bị trao đổi nhiệt và stratified (đầu trang xuống) lÆ°u trữ nÆ°á»›c nóng. Solartwin là công nghệ dùng năng lượng mặt trời OK cho tài sản của tôi? Có, nếu bạn có thể gặp phải các bảng Ä‘iều khiển unshaded chủ yếu, gần theo hÆ°á»›ng mặt trời. Phía nam, tây nam hoặc đông nam là mái nhà lý tưởng. Ngay cả đông hay tây mái thường có thể chấp nhận được. Dá»… dàng, nếu bạn có má»™t truyền thống thấp áp lá»±c vented hệ thống nÆ°á»›c nóng. Điều này có nghÄ©a là má»™t cylinder nÆ°á»›c nóng, lạnh bể vá»›i những ở trên, thường trong attic. Nhiệt cá»­a hàng là má»™t cách dá»… dàng phù hợp vá»›i, quá. Có, nếu, chiều cao-khôn ngoan, có sẽ được dÆ°á»›i 5 mét chiều cao (lên hoặc xuống) giữa các nÆ°á»›c trong bể lạnh và các bảng Ä‘iều khiển của midline. OK trong hầu hết các nhà. Có, nếu bạn lÆ°u giữ nÆ°á»›c nóng trên 100 lít. Ai sá»­ dụng Solartwin? Muốn làm cái gì đáng kể tích cá»±c cho môi trường? Hoặc bạn có sá»­ dụng tiết kiệm được chi phí nhiên liệu? Chủ nhà, tá»± xây dá»±ng, bÆ¡i chủ sở hữu, bà con nông dân, doanh nghiệp và xây dá»±ng nhà ở tất cả các Solartwin sá»­ dụng năng lượng mặt trời để thu thập năng lượng tái tạo, giảm bá»›t nóng lên toàn cầu và tiết kiệm tiền. Hotter nÆ°á»›c, làm thế nào? • Variable tốc Ä‘á»™ bÆ¡m thêm là chính xác hÆ¡n về truyền thống-off kiểm soát. Solartwin và các biện pháp Ä‘iều chỉnh để ánh sáng ban ngày nhÆ° dull nhÆ° 10-20%, vì vậy nÆ°á»›c vẫn còn trong bảng Ä‘iều khiển, nhiệt Ä‘á»™ lên cao hÆ¡n. • Chất phủ bảng Ä‘iều khiển đặc biệt Ä‘en tối Ä‘a năng lượng mặt trời được nhiệt lên đến khoảng 70C, thường được Ä‘Æ°a ra trong khi luá»™c bảo vệ khi bạn Ä‘ang Ä‘i. Thu hoạch 95% (+ / – 3%) của cá»™ng vá»›i ánh sáng ban ngày bình thường không nhìn hồng ngoại, tối Æ°u hóa của chúng tôi đôi-trong khu vöïc Chất phủ không cần nóng ngày cÅ©ng không tÆ°Æ¡i sáng ngày để nắm bắt năng lượng hiệu quả. • năng lượng, mà không có bản cài đặt bị trao đổi nhiệt là có thể. Thiết bị dùng năng lượng mặt trời gián tiếp thường heats nÆ°á»›c thông qua má»™t Trao đổi nhiệt ở dÆ°á»›i cùng của má»™t xilanh tiết kiệm được chi phí má»›i. NhÆ°ng impose hệ thống trao đổi nhiệt inefficiencies: họ dá»±a vào làm mát để vận hành. Má»™t số phần di tản có hệ thống ống thứ hai bị trao đổi nhiệt trên mái nhà. • trên đầu xuống nhiệt. Solartwin nÆ°á»›c cung cấp nÆ°á»›c nóng trá»±c tiếp vào đầu trang của bạn hiện tại cylinder, do nhiệt Ä‘á»™ maximising nổi (stratifying) nó, unmixed, nÆ°á»›c mát, trên dÆ°á»›i đây. Vì vậy, khi bạn mở của bạn tap, Solartwin nÆ°á»›c nóng đến, đầu tiên. Và nó được nóng sá»›m hÆ¡n trong ngày. Solartwin dùng năng lượng mặt trời của công nghệ đặc Ä‘iểm kỹ thuật. Solartwin có năng lượng, Keymark. Đây là Châu Âu của quá trình Ä‘á»™ của accrediation dùng năng lượng mặt trời cho người thu gom. Má»™t tiêu chuẩn Solartwin cài đặt supersedes truyền thống dùng năng lượng mặt trời trong má»™t số cách. Sẽ giúp người dùng năng lượng mặt trời trá»±c tiếp Máy nÆ°á»›c nóng từ má»™t Patented, đông khoan dung, double glazed căn há»™ vá»›i má»™t tấm biến tốc Ä‘á»™ thấp photovoltaic lÆ°u thông, không có bằng cách sá»­ dụng Trao đổi nhiệt. NÆ°á»›c là nhiệt chuyển chất lỏng. (Thiết kế cÅ© hÆ¡n sá»­ dụng năng lượng mặt trời gián tiếp antifreeze mạch, bị trao đổi nhiệt, Mains có khả năng kiểm soát, quyền lá»±c cao, cá»™ng thêm thu gom bÆ¡m kim loại nhÆ° back-piped căn há»™ tấm hay ống chân không.) HÆ¡n 80% của chúng tôi là bảng Ä‘iều khiển dá»… dàng recyclable. Làm thế nào lá»›n là bảng Ä‘iều khiển dùng năng lượng mặt trời? Nó thường nhìn lá»›n trên mặt đất và nhỏ trên mái nhà dùng năng lượng mặt trời của bạn! Chính Solartwin Máy nÆ°á»›c nóng bảng Ä‘iều khiển các biện pháp 2.465mx 1.265mx 80mm sâu. (approx 8 ‘5 “x 4’ 5” x 3 “). Lắp đặt, thông thường, nó dá»± án ít hÆ¡n 100mm ở trên mái nhà, nhÆ° vậy nó thường được coi là “được cho phép phát triển” bằng cách lên kế hoạch VÆ°Æ¡ng quốc Anh. Các “dấu chân” vá»›i khung là 3,25 m. sq The “hở” để mặt trời là 2,8 m. sq Nhẹ, nặng 31 kg (không có sản phẩm nào) hoặc 33 kg (toàn bá»™) hiếm khi nó đòi hỏi phải xây dá»±ng kiểm soát VÆ°Æ¡ng quốc Anh. Nó là gì làm bằng? Kim loại chính là chủ yếu hydro-Ä‘iện nhôm được thá»±c hiện, vá»›i má»™t tác Ä‘á»™ng môi trường thấp hÆ¡n nhôm fossil được thá»±c hiện bằng cách sá»­ dụng nhiên liệu. Để có Ä‘á»™ bền, bên ngoài screws / Bùlon inox Ä‘ang có. Chất phủ hấp thụ các-bán được chọn lá»±a. Double kính là UV-ổn định polycarbonate. Đôi, chứ không phải là má»™t kính optimises hiệu quả hoạt Ä‘á»™ng trong mùa đông và gió trong trang web. Cách ly là không-ODP pentane-blown cứng nhắc xốp. Và bÆ¡m? 12 volt (peak) photovoltaic bảng Ä‘iều khiển công suất má»™t self-regulating, biến tốc Ä‘á»™, Ä‘á»™ dài cuá»™c sống Brushless DC xe máy. Điều này tích cá»±c của các ổ Ä‘Ä©a Solartwin thuyên bÆ¡m. Van các loại trong đó cá»­a “đảo ngược thermosyphon” vào ban đêm, và má»™t Ä‘oạn tránh Van bảo vệ chống lại “đông lạnh theo ngày” Ä‘iều kiện. Ống linh hoạt. Solartwin của đông-khoan dung, corrosion-resistant ống đều được làm bằng cao su Silicone. Cá»±c của nó là nhiệt Ä‘á»™ khoan dung phạm vi:-60C đến +200 C! Điều này Silicone này cÅ©ng được sá»­ dụng, vệ sinh cho lý do, cho sữa trong ống dairies. Các tài liệu phù hợp vá»›i các yêu cầu của VÆ°Æ¡ng quốc Anh-WRAS cho nÆ°á»›c nóng và châu Âu Extraction thá»­ nghiệm Regs 90/129/EC (BGVV XXI) cho liên lạc vá»›i thức ăn, và Hoa Kỳ FDA 21 CFR 177.2600 cho liên lạc vá»›i thức ăn. Làm thế nào lá»›n là Solartwin’s dùng năng lượng mặt trời nóng năng lượng sản lượng? Solartwin thường heats má»™t bình thường 120 lít cylinder đến 50-60C trên má»™t nắng tháng ba hay tháng chín ngày (60 – 80C trong mùa hè). Độc lập, kiểm tra, Solartwin giao 1.000 kWh (3.6 GJ) của nÆ°á»›c nóng năng lượng nhÆ° má»™t năm tại VÆ°Æ¡ng quốc Anh. Nó tiết kiệm hÆ¡n nhiều trong mua-năng lượng. Peak sản lượng 1,6 kW, tÆ°Æ¡ng tá»± vá»›i má»™t immersion nóng. Solartwin có thể giúp đỡ để ngừng nóng lên toàn cầu? Có, bằng cách sá»­ dụng năng lượng mặt trời Solartwin bảng Ä‘iều khiển cắt nóng lên toàn cầu! Solartwin có thể cắt hàng năm của quý vị lượng khí carbon dioxide (CO2) phát thải do má»™t phần tÆ° của má»™t tấn, nếu của bạn Máy nÆ°á»›c nóng nhiên liệu là Mains gas. Nếu các nhiên liệu hóa thạch, hoặc Ä‘iện sẽ được lÆ°u sau đó có thể tiết kiệm được hàng năm lên đến má»™t tấn hoặc nhiều hÆ¡n! Solartwin câu trả lời các câu hỏi của bạn năng lượng mặt trời. Chúng tôi là má»™t công ty năng lượng mặt trời là ở đây để giúp bạn – và các hành tinh. Cung cấp năng lượng cho các bạn là kinh doanh của chúng tôi.

For speed, and for the sake of the environment, Solartwin offer feasibility checks and fixed price solar quotes by phone.
Unique in the world, Solartwin's phone survey now also uses online aerial photographs of your roof in most urban areas!

Unlike most solar surveys, our instant surveys and quotes are completely free and with no obligation.
Click here to request a survey

Or Call us on

0344 567 9032

Domestic Renewable Heat Incentive Released

Solar Thermal has got the great government funding through the Domestic RHI which it deserves! Solartwin Solar Thermal panels have just become not only a cost cutting and very green option to heat your water but now you will receive additional funding too! The Domestic RHI rates – Released April 2014 Ofgem have produced a […]

Read More | Archives

Notice to Solartwin customers – Letter’s from Stenfield & Co

A number of Solar Twin Ltd customers have been in touch this week to query a letter they have received from legal firm Stenfield & Co. The content relates to Solar Twin Ltd’s liquidation, and claims that customers “undoubtedly paid more than you should have and it is highly likely that you will have been […]

Read More | Archives

Renewable Heat Incentive Updated – Solar Thermal to have Heavy Support

The Government have today released the Renewable Heat Incentive: The first step to transforming the way we heat our homes. If you are looking to buy a SolarTwin System contact Genfit. “the scheme will be open to anyone in these groups who installed an eligible technology since 15th July 2009” so if you have a […]

Read More | Archives

DECC announce they are doubling the RHPP grant for solar thermal from £300 to £600

Solar Thermal Panels Receive Huge Renewable Heat Premium Payment Solar Thermal has received a huge boost, it’s a great time to buy a Solartwin Product. Greg Barker tweeted about the scheme – Big uplift for #RHPP Vouchers to put a shot in the arm of the market ahead of full Domestic #RHI tinyurl.com/ktxz3o2 — Greg […]

Read More | Archives

Solartwin DIY reviews

SolarTwin Reviews from Reviewcentre “Review Centre is a community of real people, just like you, sharing their product and service experiences. Our community of reviewers are a passionate bunch who want to help you discover what’s right for you.” (Review Centre) We are well rated on review centre, this shows the excellent product quality of […]

Read More | Archives


or jump to...